Register objednávok a faktúr organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja

Názov
Bábkové divadlo na rázcestí
Banskobystrický kraj Turizmus
Centrum voľného času JUNIOR
Divadlo J. G. Tajovského
Divadlo Štúdio tanca
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec
Gemersko-malohontské múzeum
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina
Gymnázium Andreja Kmeťa
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy
Gymnázium Detva
Gymnázium Fiľakovo
Gymnázium Františka Švantnera
Gymnázium I. Krasku
Gymnázium Jána Chalupku
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Gymnázium Martina Kukučína
Gymnázium Mateja Hrebendu
Gymnázium Tornaľa
Gymnázium Žiar nad Hronom
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko
Hontiansko-novohradská knižnica
Horehronské múzeum Brezno
Hotelová akadémia Brezno
Knižnica Jána Kollára
Knižnica Mateja Hrebendu
Konzervatórium J. L. Bellu
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Krízové stredisko ´´Amoret´´
Novohradská knižnica
Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Novohradské osvetové stredisko
Obchodná akadémia Banská Bystrica
Obchodná akadémia Brezno
Obchodná akadémia Lučenec
Obchodná akadémia Rimavská Sobota
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec
Podpolianske osvetové stredisko
Pohronské múzeum
Pohronské osvetové stredisko
Prvé slovenské literárne gymnázium
Škola umeleckého priemyslu
Školský internát Banská Bystrica
Školský internát Zvolen
Spojená škola Banská Bystrica
Spojená škola Detva
Spojená škola Kremnička
Spojená škola Modrý Kameň
Spojená škola Poltár
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
Stredná odborná škola Fiľakovo
Stredná odborná škola Hnúšťa
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola Revúca
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola technická Lučenec
Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno
Stredná odborná škola Tisovec
Stredná odborná škola Tornaľa
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
Stredná odborná škola Žarnovica
Stredná odborná škola Želovce
Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
Stredná športová škola
Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Lučenec
Stredná zdravotnícka škola Zvolen
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Stredoslovenské osvetové stredisko
Technická akadémia Zvolen
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica
Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie sociálnych služieb Hont
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny
Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
Zariadenie sociálnych služieb Hron
Zariadenie sociálnych služieb Libertas
Zariadenie sociálnych služieb Lipa
Zariadenie sociálnych služieb Luna
Zariadenie sociálnych služieb Marína
Zariadenie sociálnych služieb Náruč
Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
Zariadenie sociálnych služieb Senium
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Zariadenie sociálnych služieb Tereza
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok
Zariadenie sociálnych služieb Vepor
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok