Register objednávok a faktúr organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja

Názov
Bábkové divadlo na rázcestí
Centrum voľného času JUNIOR
Divadlo J. G. Tajovského
Divadlo Štúdio tanca
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Banská Bystrica
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen
Domov Márie
Domov sociálnych služieb Bušince
Domov sociálnych služieb Detva
Domov sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska
Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou
Domov sociálnych služieb Pohorelá
Domov sociálnych služieb SLATINKA
Gemersko-malohontské múzeum
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina
Gymnázium Andreja Kmeťa
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy
Gymnázium Detva
Gymnázium Fiľakovo
Gymnázium Františka Švantnera
Gymnázium I. Krasku
Gymnázium Jána Chalupku
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Gymnázium Martina Kukučína
Gymnázium Mateja Hrebendu
Gymnázium Tornaľa
Gymnázium Žiar nad Hronom
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko
Hontiansko-novohradská knižnica
Horehronské múzeum Brezno
Hotelová akadémia Brezno
Knižnica Jána Kollára
Knižnica Mateja Hrebendu
Konzervatórium J. L. Bellu
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Krízové stredisko ´´Amoret´´
Novohradská knižnica
Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Novohradské osvetové stredisko
Obchodná akadémia Banská Bystrica
Obchodná akadémia Brezno
Obchodná akadémia Lučenec
Obchodná akadémia Rimavská Sobota
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec
Podpolianske osvetové stredisko
Pohronské múzeum
Pohronské osvetové stredisko
Prvé slovenské literárne gymnázium
Škola umeleckého priemyslu
Školský internát Banská Bystrica
Školský internát Zvolen
Špecializované zariadenie Tereza
Spojená škola Banská Bystrica
Spojená škola Detva
Spojená škola Kremnička
Spojená škola Modrý Kameň
Spojená škola Poltár
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
Stredná odborná škola Fiľakovo
Stredná odborná škola Hnúšťa
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola Revúca
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola technická Lučenec
Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno
Stredná odborná škola Tisovec
Stredná odborná škola Tornaľa
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
Stredná odborná škola Žarnovica
Stredná odborná škola Želovce
Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
Stredná športová škola
Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Lučenec
Stredná zdravotnícka škola Zvolen
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Stredoslovenské osvetové stredisko
Technická akadémia Zvolen
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA