Kontakt

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec


Bakuliniho 905
980 61 Tisovec

Telefón: 047/5494654
E-mail: riaditelka@ddadsstisovec.sk

Kontaktný formulár

Bakuliniho 905, Tisovec, Slovensko